روش مخلوط جدا با استفاده از یک آهنربای


ممکنه خوشت بیاید