برای هزینه زغال سنگ و برای فروش سنگ شکن مس


ممکنه خوشت بیاید