که طلا از شن و ماسه جدا سنگ زنی سنگ


ممکنه خوشت بیاید