معدن و تسمه نقاله استفاده می شود


ممکنه خوشت بیاید