آنچه که استفاده از سنگ شکن ضربه ای است


ممکنه خوشت بیاید