چه شعاعی با استفاده از در و ماشین آلات سنگ زنی


ممکنه خوشت بیاید