که در آن به خرید فلفل هندی و چرخ گوجه فرنگی


ممکنه خوشت بیاید