چه میزان از تراشه های سنگ بازالت در هند است


ممکنه خوشت بیاید