چه شخص در سنگ زنی ماشین آلات است


ممکنه خوشت بیاید