تسمه ی نقاله سنگین برای استفاده در معدن سنگ


ممکنه خوشت بیاید