سیمون سنگ شکن مخروطی نام تجاری فیلیپین


ممکنه خوشت بیاید