لیستی از فرز استفاده می شود و ماشین آلات خرد کن


ممکنه خوشت بیاید