برای دستگاه های سنگ شکن و صفحه نمایش در آلمان


ممکنه خوشت بیاید