ظرفیت بالا در خرد کردن فک های قابل حمل


ممکنه خوشت بیاید