که در آن است سنگ آهن استخراج شده در آفریقای جنوبی


ممکنه خوشت بیاید