چه به طور متوسط ​​هزینه خرد کردن سنگ آهک است


ممکنه خوشت بیاید