نام شرکت است که به استخراج ذغال سنگ در هند


ممکنه خوشت بیاید