شن و ماسه شسته پارچه ابریشم ساختمان


ممکنه خوشت بیاید