تفاهم نامه بین معامله گر و اندونزی معدن زغال سنگ


ممکنه خوشت بیاید