که در آن به طلا در فیلیپین به فروش می رسد


ممکنه خوشت بیاید