آهن از سنگ معدن بوکسیت در مقدار اثری بلبرینگ


ممکنه خوشت بیاید