سنگ مرمر توپ آسیاب ژاپن ساخته شده است ساعت


ممکنه خوشت بیاید