چه اندازه حداقل برای سنگ شکن موبایل است


ممکنه خوشت بیاید